Zorg en samenleving

Gehoord
en gezien
worden
10
jaar

De Klipper Zorg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking 24-uurs zorg en ondersteuning, die passen bij de manier waarop zij hun leven willen leven. De Klipper Zorg werkt op ontwikkeling van haar bewoners, met als doel dat zij zo veel als mogelijk zelf de regie hebben en zo zelfstandig mogelijk functioneren in hun woonomgeving. De kwaliteit van leven staat voorop!

De begeleiding is op basis van vertrouwen, nabijheid en veiligheid, waarbij de wens van de bewoner centraal staat. De begeleiding is gericht op de mogelijkheden en ontwikkeling van de bewoner. Zijn of haar zorgvraag en het daaruit voortkomende zorgplan staan centraal.  

Ten aanzien van de samenleving en de directe omgeving van de locatie wil De Klipper Zorg een ‘open deur’ bieden voor iedereen die op een gezonde manier contact zoekt met de bewoners van De Klipper Zorg. We denken hierbij zowel aan individuele contacten met bewoners als aan bezoekers die voor de groep in de huiskamer, activiteitenruimte of tuin iets willen betekenen.

24 uurs zorg
24 uurs zorg
Dagbesteding in huis
Dagbesteding in huis
Goedschalig
Goedschalig