Medezeggenschap

Gehoord
en gezien
worden
10
jaar

Medenzeggenschap is bij De Klipper Zorg op locatie niveau georganiseerd.

Binnen De Klipper Zorg gaan we als volgt om met medezeggenschap van bewoners en/of verwanten.

Huiskameroverleg

Elke zes weken is er een huiskameroverleg op de locatie. Hier gaat het er om hoe de bewoners met elkaar willen leven en vooral hoe ze dit vorm willen geven in de gezamenlijke ruimten. Twee maal per jaar sluit de leidinggevende aan bij het huiskameroverleg. In het huiskamer overleg komen naast welzijn zaken ook beleidszaken, inrichting van het pand, pb-schappen, vacatures, enz. ter sprake.

In de gezamenlijke huiskamer is een ideeënbus aanwezig.

Centraal staan:

Omgangsvormen
Praktische afspraken, bijvoorbeeld over koffietijden en activiteiten

Verder worden bewoners betrokken bij:

werving van nieuwe medewerkers; twee bewoners nemen plaats in de sollicitatiecommissie;
het wekelijks samenstellen van de menulijst;
de aanschaf van inventaris, dienstauto, enz.
het kiezen van uitstapjes, activiteiten en bewonersvakanties.

Familieraad

De familieraad van ouders en naasten wordt betrokken bij ontwikkelingen en komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken die voor De Klipper Zorg van belang zijn. Voor iedere locatie is er een aparte familieraad.

Cliëntenvertrouwenspersoon De Klipper Zorg

Bewoners en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat zij onvrede ervaren, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon. Christel Brunsveld is de cliëntenvertrouwenspersoon die aan De Klipper Zorg is gekoppeld.

Christel is te bereiken op:
Mobiel: 06 304 816 46
E-mail: christelbrunsveld@zorgbelangcvp.nl
Mocht je haar niet kunnen bereiken, dan kan je ook bellen met: 088 929 409 90

Lees meer over de cliëntenvertrouwenspersoon.
 

Interne vertrouwenspersoon

Naast de externe vertrouwenspersoon heeft De Klipper Zorg ook een interne vertrouwenspersoon.

Geschillencommissie

De Klipper Zorg is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen.

24 uurs zorg
24 uurs zorg
Dagbesteding in huis
Dagbesteding in huis
Goedschalig
Goedschalig