Medewerkers en kwaliteitszorg bij De Klipper Zorg

Gehoord
en gezien
worden
10
jaar

Kwaliteit zit in mensen, niet in systemen

De Klipper Zorg vindt het van groot belang dat de begeleider een goede verstandhouding opbouwt met de bewoner. Begeleidings- en kwaliteitssystemen zijn daaraan ondersteunend. Kwaliteit wordt bereikt door met goed opgeleide mensen te werken.

De Klipper Zorg verwacht van haar begeleiders:

dat zij ondersteuning bieden ten aanzien van een gezond dag- en nachtritme;
een gezonde balans helpen creëren tussen in- en ontspanning;
zorgdragen voor een sfeervolle en veilige woonplek;
een goede samenwerking met en betrokkenheid bij het netwerk van de bewoners hebben;
klantgerichtheid in de genen hebben. Dus de bewoner centraal stellen;
over goede communicatieve vaardigheden beschikken;
bewust kiezen voor een wooninitiatief, creatief meedenken en betrokken zijn;
zelfstandig, open en flexibel zijn;
over een gezonde dosis humor beschikken.

De Klipper Zorg werkt vanuit de relatie, dat wil zeggen dat ieder mens zichzelf ontwikkelt in relatie tot de ander. Zonder sociale contacten vereenzaamt het individu en stagneert persoonlijke ontwikkeling. Doel is het bieden en onderling stimuleren van veilige contacten waarbij de wederkerigheid tussen bewoner & begeleider centraal staat: immers niet alleen de bewoner ontwikkelt zichzelf in relatie met de begeleider. Maar ook de begeleider ontwikkelt zichzelf in relatie tot de bewoner.

Van medewerkers verwachten wij vanuit deze visie dat ook zij zichzelf leerbaar willen en kunnen opstellen om te komen tot gelijkwaardigheid tussen bewoner en medewerker, vanuit ieders mogelijkheden en verantwoordelijkheden.

De Klipper Zorg maakt samen met haar medewerkers gebruik van de begeleidingsmethodiek die gebaseerd is op het Relationeel Competentie Model (RCM), dat uitgaat van begeleiding op basis van vertrouwen, nabijheid en veiligheid, waarbij de wens van de bewoner centraal staat.

Bewoner en begeleider De Klipper Zorg
Adrie Kemper
"Betekenisvolle invulling
van het dagelijks leven"
24 uurs zorg
24 uurs zorg
Dagbesteding in huis
Dagbesteding in huis
Goedschalig
Goedschalig