Financiën

Gehoord
en gezien
worden
10
jaar

Bij De Klipper Zorg zijn wonen en zorg gescheiden

Financiering van de Zorg

De bewoners vallen onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz) omdat zij 24-uurs zorg in de nabijheid nodig hebben. Ze hebben een CIZ-indicatie met VG (zorgprofiel). Bewoners hebben een Volledig Pakket Thuis (VPT)-financiering. Hiermee is er sprake van scheiden van wonen en zorg. Bij een VPT zijn de maaltijdkosten inclusief en worden deze verstrekt door De Klipper Zorg tenzij anders afgesproken met de bewoner.

Financiering van het wonen

De woonlasten komen voor eigen rekening, waarbij de bewoner een beroep kan doen op huur en zorgtoeslag.

Spaarvarken
24 uurs zorg
24 uurs zorg
Dagbesteding in huis
Dagbesteding in huis
Goedschalig
Goedschalig