Begeleidingsmethodiek

Gehoord
en gezien
worden
10
jaar

De Klipper Zorg en het Relationeel CompetentieModel

Het Relationeel CompetentieModel is een begeleidingsmethodiek die uitgaat van ‘Het gewone leven ervaren’. Dat wil zeggen dat de methodiek aansluit bij de menselijke behoeften, werkend vanuit de drie C’s: Cliёnt, Coach en Competentie.

Het Relationeel CompetentieModel creëert een menswaardig bestaan voor bewoners, door vanuit de menselijke behoeften te werken aan relatie- en competentieopbouw. De begeleiding is op basis van vertrouwen, nabijheid en veiligheid, waarbij de bewoner centraal staat. Bewoners voelen zich daardoor veiliger, hebben beter contact met mensen in hun omgeving en kunnen daadwerkelijk iets betekenen: voor zichzelf, voor de ander en voor de maatschappij. Kortom, ze zijn meer mens, in plaats van een bewoner met een hulpvraag en/of probleemgedrag.

Ter ondersteuning van het inzetten van de begeleidingsmethodiek dienen:

Het boek ‘Triple-C: Het gewone leven ervaren’ van Dick van de Weerd en Hans van Wouwe
6x per jaar training (dagdeel) door Dick van de Weerd op de locatie voor alle medewerkers
24 uurs zorg
24 uurs zorg
Dagbesteding in huis
Dagbesteding in huis
Goedschalig
Goedschalig