Organisatievorm en bestuur

Voel je
prettig
en veilig

In het voorjaar van 2013 zijn we gestart op De Klipper aan de Troelstralaan in Zutphen.

Sinds 1 januari 2016 is De Klipper Zorg een zelfstandige dochter stichting van Trajectum. Het valt daarmee onder de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van Trajectum. De leidinggevende van De Klipper Zorg verantwoordt zich periodiek aan haar bestuur.

In 2018 is het KlipperZorg-model ontwikkeld. Hierin is kort en bondig weergegeven hoe er bij Stichting De Klipper Zorg wordt gewerkt. Een belangrijk onderdeel van dit model zijn de uitgangspunten die hieronder zijn weergegeven.

Als basis van het KlipperZorg-model gaan wij ervan uit:

 1. Dat iedere locatie functioneert als een zelfstandige economische- en administratieve eenheid vallend onder De Klipper Zorg.
 2. Dat kandidaten voor De Klipper Zorg vooral komen uit de Trajectum-organisatie en bij aanvang worden gescreend op de begintermen van De Klipper Zorg. Op het moment dat een bewoner de eindtermen bereikt heeft, kan hij uitstromen naar een ambulante woonvorm.
 3. Dat wonen en zorg gescheiden zijn. Bewoners hebben een Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst en een huurovereenkomst met De Klipper Zorg, waarbij het wonen en de zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
 4. Dat de begeleidingsmethodiek is gebaseerd op het Relationeel Competentie Model (RCM), dat uitgaat van: 
  • begeleiding op basis van vertrouwen, nabijheid en veiligheid,
  • een prettige woonomgeving en
  • een zinvolle dagbesteding, waarbij de wens van de bewoner centraal staat.
 5. Dat op iedere locatie dagelijks gekookt wordt samen met de bewoners door iemand die gewend is voor grotere groepen te koken en de kwaliteit van de maaltijden kan garanderen.
 6. Dat het appartementencomplex 15 tot 25 appartementen bevat voor zelfstandige bewoning, een gemeenschappelijke woonkamer met keuken heeft, een slaapdienstkamer annex badkamer, kantoor, fietsenberging, tuin en een berging/ opslagruimte.
 7. Dat de personele bezetting is afgestemd op de zorgvraag van de bewoners en voldoet aan de richtlijnen van het zorgkantoor en er een locatiecoördinator en administratieve ondersteuning is.  De gedragskundige, geestelijk verzorger en huishoudelijk ondersteuner worden naar behoefte ingehuurd.
 8. Dat er meerdere soorten diensten zijn: de groepsdienst, individuele begeleiding en dagbesteding. De groepsdienst garandeert de 24-uurs zorg in de vorm van een vroege, late en slaapdienst. Daarnaast zetten we zoveel als mogelijk in op individuele begeleiding, afgestemd op de wens van de bewoner en op de zorgdoelen.
 9. Dat er op alle locaties dagbesteding georganiseerd wordt voor bewoners die om wat voor reden dan ook overdag thuis zijn. De dagbesteding sluit met activiteiten aan op de behoefte en mogelijkheden van de bewoners.

Bekijk ook:

24 uurs zorg
24 uurs zorg
Dagbesteding in huis
Dagbesteding in huis
Goedschalig
Goedschalig