Recreëren en vrijetijdsbesteding bij De Klipper Zorg

Gehoord
en gezien
worden
10
jaar

Naast werken en dagbesteding is recreëren en invulling van de vrije tijd belangrijk. Ook hier geldt dat een mens wil deelnemen aan de samenleving. De Klipper Zorg zal ook hier zoveel als mogelijk naar vermogen en financiële draagkracht aansluiting zoeken bij de samenleving. Uitgangspunt is een gezonde balans tussen inspanning en ontspanning.

De Klipper Zorg sluit zoveel mogelijk aan bij het maatschappelijke leven als het gaat om vakanties, verjaardagen, feestdagen, koningsdag en sinterklaas. Wij hechten hier belang aan omdat deze ‘markeerpunten’ door het jaar heen richting geven aan iemands leven.

24 uurs zorg
24 uurs zorg
Dagbesteding in huis
Dagbesteding in huis
Goedschalig
Goedschalig