Werken en dagbesteding bij De Klipper Zorg

Gehoord
en gezien
worden
10
jaar

De structuur van werken of dagbesteding wordt naast recreëren en vrije tijd als een vanzelfsprekendheid ingezet. Binnen De Klipper Zorg bestaat de mogelijkheid tot het volgen van zinvolle dagbesteding op de locatie zelf of door De Klipper Zorg wordt dagbesteding ingekocht bij andere partijen.

Het streven is om voor ieder individu een passende dagactiviteit te creëren, naar interesse en vermogen. Het uitgangspunt is dat door te werken of door deel te nemen aan een dagbesteding ieder mens een positiever zelfbeeld krijgt. Door deel te nemen aan arbeidsmatige processen, hoe gering ook, wordt een mens een zinvol onderdeel van de samenleving. Ook hier geldt: 

‘Zo gewoon als mogelijk en zo bijzonder waar nodig.’

Bij de dagbesteding Klipper Werk op de locatie Troelstralaan worden door bewoners diverse leuke spullen gemaakt. Deze spullen zijn nu ook te koop via onze webshop.

U kunt de webshop bereiken via onderstaande link:

Dagbesteding
24 uurs zorg
24 uurs zorg
Dagbesteding in huis
Dagbesteding in huis
Goedschalig
Goedschalig