Dienstverlening

Gehoord
en gezien
worden
10
jaar

De Klipper Zorg is een wooninitiatief en biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, in een beschermd leefklimaat, zorg en ondersteuning, die passen bij de manier waarop bewoners hun leven willen leven. De Klipper Zorg werkt op ontwikkeling van haar bewoners, met als doel dat zij zo veel als mogelijk zelf de regie hebben en zo zelfstandigheid mogelijk functioneren in hun woonomgeving. De kwaliteit van leven staat hierbij voorop. 

De visie van De Klipper Zorg is het bieden van vraaggestuurde begeleiding binnen de drie pijlers:

24 uurs zorg
24 uurs zorg
Dagbesteding in huis
Dagbesteding in huis
Goedschalig
Goedschalig