Lustrumfeest 10 jaar De Klipper Zorg

Gehoord
en gezien
worden
10
jaar
25 mei 2023

Op 17 mei vierden we ons 10-jarig lustrumfeest in de sfeervolle, gastvrije Buitensociëteit van Zutphen. Het was een fantastisch feestje met muziek en zang van de bewoners en met sprekers die het bijzondere werk van de afgelopen 10 jaar belichtten. Gehoord en gezien worden is de sleutel voor de bewoners en medewerkers van de Troelstralaan, ’t Reesink en de Leeuwerikstraat. De feestgangers en gasten genoten van de Klipperfilm, die in samenwerking met Crystel Park Media Group gemaakt is. De film laat zien hoe bewoners en medewerkers in het ‘gewone’ leven gehoord en gezien worden. Een ander hoogtepunt was de uitreiking van de glossy met foto’s en verhalen van bewoners en medewerkers. Deze glossy is tot stand gekomen door Avancé Communicatie en opgesierd met de winnende omslagtekening van een bewoner. Ook luisterden we naar waardevolle tips & tops van bewoners en tot slot naar een liefdevol gedicht dat de harten deed smelten. Het enthousiasme en plezier van zowel bewoners, medewerkers, vrijwilligers als relaties maakten het feest compleet. Met alle lekkernijen, de muziek en de gezellige praatjes met de vele gasten bleef het tot het einde van de middag feestelijk. We kijken terug op een prachtig lustrum en we gaan door voor meer goedschalige zorg.

Bekijk hieronder de film

Deel dit nieuwsartikel

24 uurs zorg
24 uurs zorg
Dagbesteding in huis
Dagbesteding in huis
Goedschalig
Goedschalig