Adrie Kemper

Gehoord
en gezien
worden
10
jaar

De Klipper Zorg wil een warm thuis zijn voor bewoners door de zeggenschap en regie zo dicht mogelijk bij hen te organiseren. We richten ons op wat wél kan en de kracht ligt vooral bij gedreven en gemotiveerde medewerkers. “Het gewone leven” is de titel van één van de boeken, waarin het Triple C of RCM is beschreven. Het gewone leven waarin successen, teleurstellingen, vreugde en verdriet zijn. Wij creëren een omgeving waarin alle facetten van het leven veilig en met nabijheid geleefd kunnen worden. Ik ben blij dat ik vanuit mijn rol richting mag geven aan De Klipper Zorg. De driehoek ‘bewoner – verwanten – organisatie‘ vormt voor mij de kern, want daarin wordt iedereen gehoord en gezien.

24 uurs zorg
24 uurs zorg
Dagbesteding in huis
Dagbesteding in huis
Goedschalig
Goedschalig